Kontakt

A t e l j é f ö r e n i n g e n   K O N S T J O R D   G o t t s u n d a   C e n t r u m   U p p s a l a

 

Ateljéföreningen KONSTJORD                                              Org.nr. 817602-2245

 

BESÖKSADRESS  '

Valthornsvägen 49

Gottsunda Centrum

Uppsala

 

POSTADRESS     

 Valthornsvägen 7

Brevlåda 3:2

756 50 Uppsala

 

MAIL                 info@konstjord.se


Följ oss på:


Facebook 


Instagram