G-sundalivet

A t e l j é f ö r e n i n g e n   K O N S T J O R D   G o t t s u n d a   C e n t r u m   U p p s a l a

G-sundalivet

Gijs
Kajsa G Sjölén 2016
Chris
Annie
Gudrun 2017
Helena L 2018
Kolbeinn 2018
anette 2019
Anna Liljas

På fasaden mittemot Konstjords ateljéer i Gottsunda Centrum driver föreningen ett projekt där två yrkesverksamma konstnärer per år bjuds in för att göra en väggmålning.


Hittills har följande konstärer deltagit:

Gijs Wijer 2015

Kajsa Sjölén 2016

Christopher T. Long 2016

Jennie Mc Millen 2017

Gudrin Westerlund 2017

Helena Laukkanen 2018

Kolbeinn Karlsson 2018

Anette Wixner 2019

Anna Liljas 2019