G-sundalivet

G-sundalivet

Gijs
Kajsa G Sjölén 2016
Chris
Annie
Gudrun 2017
Helena L 2018
Kolbeinn 2018
anette 2019
Anna Liljas
AnnaKarinSF
Shora Dehnavi FS
Gunnar Staland: Fading memories
Johans vägg
Flykten av Shaheena Akhlaque
Snäckan Eva Högberg
Svensk Älg Nidal Kahoul

På fasaden mittemot Konstjords ateljéer i Gottsunda Centrum driver föreningen ett projekt där två yrkesverksamma konstnärer per år bjuds in för att göra en väggmålning.


Hittills har följande konstärer deltagit:

Gijs Wijer 2015

Kajsa Sjölén 2016

Christopher T. Long 2016

Jennie Mc Millen 2017

Gudrin Westerlund 2017

Helena Laukkanen 2018

Kolbeinn Karlsson 2018

Anette Wixner 2019

Anna Liljas 2019

AnnaKarin Svensson 2020

Shora Dehnavi 2020

Gunnar Staland 2021

Johan Fremling 2021

Shaheena Akhlaque 2022

Eva Högberg 2022

Se invigningen av Eva Högbergs verk "Snäckan"


Klicka här