På gång

A t e l j é f ö r e n i n g e n K O N S T J O R D G o t t s u n d a C e n t r u m U p p s a l a

G-Sunda Livet

På en fasad i Gottsunda centrum driver ateljéföreningen Konstjord en konstnärlig följetong. Två gånger per år bjuds yrkesmässiga konstnärer in att måla en 6x4,5 meter stor vägg vid vårdcentralen, mitt emot Konstjords ateljéer.

Nästa konstnär blir Kolbeinn Karlsson

 

Kolbeinn Karlsson

Invigning 13 oktober kl.14.00

 

 

Öppna ateljéer

Efter invigningen har vi öppna ateljéer hos Konstjord.