Kontakt

A t e l j é f ö r e n i n g e n K O N S T J O R D G o t t s u n d a C e n t r u m U p p s a l a

Ateljéföreningen KONSTJORD Org.nr. 817602-2245

 

BESÖKSADRESS Valthornsvägen 49

 

POSTADRESS Valthornsvägen 7

Brevlåda 3:2

756 50 Uppsala

 

 

BODIL GELLERMARK

MAIL bodil.gellermark@bredband.net

TELEFON 0739 81 24 67

 

GIJSWEIJER

MAIL gijs@gijsweijer.com

TELEFON 070 42 45 711

 

Linda L Lidman

MAIL lindalidman@hotmail.com

TELEFON 073 98610 23

 

SHAHEENA AKHLAQUE

MAIL shaheena.konst@gmail.com

TELEFON 0737 75 09 91

 

CHRISTOPHER T LONG

MAIL christophertlong@icloud.com

TELEFON 0739 62 87 24

 

 

Hallå! Är det nån här!!?