Anette Wixner

A t e l j é f ö r e n i n g e n K O N S T J O R D G o t t s u n d a C e n t r u m U p p s a l a

Anette Wixner

Född 1960 i Uppsala

Inriktning Måleri samt experiment med

olika material och uttryck

Utbildning Akademisk bakgrund/

Diverse förberedande konstskolor

bl.a. Birkagården Stockholm

Konstjord sedan 2018

Jag vill att min konst ska generera kraft, energi och nya idéer, att den ska kunna ge tröst och vara en plats att vila i.

Ibland tar något över penseln över och berättar för mig vem jag är. Detta är ett spännande tillstånd som jag eftersträvar.